Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dodatki energetyczne

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny jest rządowym pomysłem na pomoc dla najuboższych najemców, pobierających już dodatek mieszkaniowy, którzy mają problem z uiszczaniem opłat za energię.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne prawo do dodatku energetycznego przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu. Odbiorca wrażliwy to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy lub która spełnia warunki do jego otrzymania oraz która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne - odbiorca musi zamieszkiwać w miejscu odbioru energii elektrycznej.

Osoba ubiegająca się o dodatek musi przedstawić następujące dokumenty: wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego; umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Ile wynosi dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi:

- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,29 zł miesięcznie;
- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,58 zł miesięcznie;
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,81 zł miesięcznie.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi:

- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,35 zł miesięcznie;
- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie;
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł miesięcznie.

 

Wypłata dodatku energetycznego

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują na ten cel dotacje z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, kiedy to dodatek energetyczny wypłaca się do 30 dnia tego miesiąca.

Nie można stracić dodatku energetycznego, przyznanego w drodze prawomocnej decyzji organu samorządowego. Przepisy jednak nie precyzują, na jaki czas jest przyznawany dodatek. Tu zwrócić należy uwagę na powiązanie dodatku mieszkaniowego z dodatkiem energetycznym. Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na sześć miesięcy. W przypadku utraty prawa do tego dodatku osoba traci prawo również do pobierania dodatku energetycznego.

Podstawa wyliczeń dodatku:

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755,650,685, 771).

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 180 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie Ministra w sprawie ustalenia wysokości dotatku energetycznego.jpg (JPG, 18KB) 2018-05-04 12:18:35 179 razy
2 Obwieszczenie Ministra w sprawie wysokości dodatku energetycznego.pdf (PDF, 18KB) 2015-03-30 09:02:33 350 razy
3 Ustawa Prawo energetyczne.pdf (PDF, 1.MB) 2015-03-30 09:02:33 395 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Otyńska 30-03-2015 09:01:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Trzebiatowska 30-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Śledź 04-05-2018 12:18:35