Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania

Celem działania Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin z terenu gminy Koczała, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć swoich trudnych sytuacji życiowych oraz pomoc w uzyskaniu samodzielności odpowiednio do ich możliwości i uprawnień. Swoje zadania placówka realizuje współdziałając z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Gminy w Koczale.
Do zadań tych należy w szczególności:
  • Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych i innych.
  • Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
  • Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
  • Praca socjalna.
  • Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
  • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
  • Obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
  • Praca Asystenta Rodziny.
 
Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale upoważniony jest kierownik.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z innych ustaw.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Otyńska 11-02-2015 13:12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Otyńska 11-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Otyńska 02-03-2017 10:31:40