Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pojęcie pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 
 
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1)  przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2)  pracy socjalnej;
3)  prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4)  analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej;
5)  realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6)  rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach  zidentyfikowanych potrzeb.
 
 
Tryb udzielania pomocy społecznej
Uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:
1.   Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy: osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc)
2.  Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy: rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta, wspólne (pracownik socjalny z osobą lub rodziną) opracowanie planu pomocy
3.        Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną
4.        Realizacja przyznanych świadczeń
 
 
Podstawa odmowy udzielenia świadczenia
  •      W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
  •     Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Otyńska 05-05-2015 11:27:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Kiel 05-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Śledź 27-04-2017 11:23:09