Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zespół interdyscyplinarny

Przemoc w rodzinie!

Doświadczasz przemocy domowej? A może jesteś jej świadkiem? Zadzwoń na:

- infolinię: 800 – 120 - 002. Informacja o Pogotowiu "Niebieska Linia"

 

Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Osoby doznające przemocy mogą uzyskać pomoc kontaktując się bezpośrednio  z  tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej – z pracownikami socjalnymi: w godz. pracy ośrodka od 700-1500, tel. 598574430 lub kom. 791262276 oraz z dzielnicowym Posterunku Policji w Koczale tel. 598574297

 

Przemoc w rodzinie stanowi jeden z poważniejszych problemów współczesnych państw na całym świecie.

 

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z późniejszymi zmianami definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Realizując zapisy ww. ustawy Rada Gminy Koczała podjęła uchwałę w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Wójt Gminy Koczała na mocy uchwały Rady Gminy powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem  jest skoordynowana praca ze sprawcami przemocy oraz osobami dotkniętymi przemocą na rzecz walki z tym problemem i pomocy poszkodowanym, przez osoby będące przedstawicielami różnych instytucji powołanymi do działań zmierzających do poprawy niekorzystnej sytuacji związanej z przemocą w rodzinie oraz zapobiegania temu niekorzystnemu zjawisku społecznemu (równoczesne działania interdyscyplinarne).

 

Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • Bożena Kiel – Przewodnicząca – Kierownik GOPS,
 • Joanna Bajerska – Zastępca Przewodniczącego - pracownik socjalny GOPS,
 • Celina Rutecka – Sekretarz – pedagog w ZKiW w Koczale,
 • Irena Radzicka - pracownik socjalny GOPS,
 • Ireneusz Kozioł i Karol Ludwikowski – przedstawiciele Posterunku Policji w Koczale,
 • Magdalena Gruba i Dariusz Zabrocki- przedstawiciele Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Miastku,
 • Krystyna Mrozek Gliszczyńska – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale,
 • Jolanta Klebeko – Wicedyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale,
 • Wiesława Lisek Fronczak – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała,
 • Elżbieta Król – przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koczale,
 • Jolanta Sylwia Wysocka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale.

 

Do bezpośredniej pracy z każdą z rodzin dotkniętych przemocą domową Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje grupę roboczą. Działania na rzecz rodzin prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Formularz „Niebieska Karta” może zostać wypełniony przez: przedstawiciela Policji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Jeśli ktokolwiek z Twojej rodziny lub Twojego otoczenia ma problem/cierpi z powodu przemocy, która ma miejsce w jego domu możesz to zgłosić kompetentnej osobie, która jest zobowiązana do udzielenia Ci stosownej pomocy. Może to być np. nauczyciel/pedagog, psycholog, pracownik socjalny, lekarz, pielęgniarka, higienistka szkolna, policjant, kurator, prokurator, osoba pracująca w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Nie gódź się na przemoc, czas z nią skończyć, nie myśl, że to wstyd mówić komukolwiek o tym problemie. Są osoby i instytucje, które mogą Ci w tym pomóc. Niech sprawca widzi, że potrafisz mu się sprzeciwić, niech zauważy że interesuje się nim wiele osób i instytucji jednocześnie, że czekają go przykre konsekwencje wynikające ze stosowanej przez niego przemocy.

 

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie

Autor: Bożena Kiel

 

Nowa kampania społeczna przeciw przemocy

 


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało ogólnopolską kampanię społeczną „Wybieram pomoc”, mającej na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zmniejszenie akceptacji dla stosowania przemocy i wskazanie możliwości uzyskania pomocy.

Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, w prasie i w Internecie.

Więcej informacji o kampanii: www.wybierampomoc.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Drostka 15-10-2015 14:11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bożena Kiel 15-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Śledź 27-04-2017 11:12:10