Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Okres zasiłkowy od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.

 OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM

 

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy trwający od 1 października 2017r. do 30 września 2018r. można składać od 1 sierpnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale. Druki wniosków można pobrać w siedzibie Ośrodka.

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w terminie:

  • do 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń i wypłata przysługująca za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.
  • od 1 września do 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczeń i wypłata przysługująca za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

 

JAKIE JEST KRYTERIUM DOCHODOWE PRZY USTALANIU ŚWIADCZEŃ ?

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł netto.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

 

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

  1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny
  2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  3. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

d) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,

f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2017/2018 będzie ustalane na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w 2016r. pomniejszonych o dochody utracone oraz powiększonych o dochody uzyskane.

Informujemy, że osoba składająca wniosek nie ma obowiązku dołączania oświadczenia lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i oświadczenia lub zaświadczenia wydanego przez ZUS o wysokości należnych składek zdrowotnych. Organ za pomocą systemów informatycznych samodzielne pozyskuje niezbędne dane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 59 857 44 30, od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka.

Podstawa prawna: art.2 pkt.8 i art.20 ust.3-5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2017r. poz. 489 z późn. zm.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Śledź 25-07-2017 11:44:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Trzebiatowska 25-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Śledź 25-07-2017 11:48:26