Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podprogram 2016

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2016

PODPROGRAM 2016 – efekty

 

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Chojnic.

Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach, do których trafiły takie produkty jak (w przeliczeniu na 1 osobę):

- makaron jajeczny 5 kg,

- ryż biały 5 kg,

- herbatniki 2 kg,

- mleko UHT 9 l,

- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

- groszek z marchewką 3,20 kg,

- fasola biała 3,20 kg,

- koncentrat pomidorowy 1,28 kg,

- powidła śliwkowe 1,20 kg,

- gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg,

- filet z makreli w oleju 1,36 kg,

- szynka drobiowa 2,70 kg,

- szynka wieprzowa 0,3 kg,

- pasztet wieprzowy 0,16 kg,

- cukier biały 4 kg,

- olej rzepakowy 4 l.

 

Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 428 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

    • 16,18650 ton żywności;
    • 3.340 paczek żywnościowych.

 

W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach działań towarzyszących niefinansowanych uczestniczyliśmy łącznie w 2 warsztatach edukacyjnych, w których udział wzięło 20 osób. Było to:

- działanie edukacyjne pn. „Alkohol a przemoc – wpływ alkoholu na zjawisko przemocy. Problem alkoholowy w rodzinnie – nadużywanie, współuzależnienie”;

- działanie edukacyjne pn. „Samoocena jako istotny czynnik mający wpływ na funkcjonowanie
w społeczeństwie”.

Ponadto wykonaliśmy takie zadania jak:

a) dbaliśmy o społeczną integrację, której celem było zapobieganie społecznej marginalizacji (realizowana przede wszystkim poprzez czynną pracę socjalną);

b) zapewniliśmy prawidłowy proces informacji mieszkańców gminy Koczała o wytycznych Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – np. o kryteriach kwalifikowania się do otrzymania pomocy, miejscu, czasie dystrybucji, działaniach towarzyszących;

c) zapewniliśmy wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

d) organizowaliśmy spotkania informacyjne prowadzone w ramach środowiskowej pracy socjalnej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/grup osób najbardziej potrzebujących.

Z kolei Bank Żywności w Chojnicach prowadził działania towarzyszące finansowane, takie jak:

- warsztaty ekonomiczne – 2 spotkania dla 30 uczestników;

- warsztaty z niemarnowania żywności - 1 spotkanie dla 9 uczestników.

Dzięki prowadzonym warsztatom możliwe było wzmacnianie samodzielności
i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, ale również integracja
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Pomoc (żywność oraz warsztaty towarzyszące jej wydawaniu) z PO PŻ jest cenna nie tylko ze względu na oszczędności finansowe, jakie daje gospodarstwu domowemu z uwagi na przekazywane systematycznie produkty żywnościowe, ale również ze względu na umiejętności, wiedzę i relacje nawiązywane podczas spotkań organizowanych w organizacjach współpracujących.

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2016

 

Informujemy, że od dnia  sierpnia 2016r. nastąpiła kontynuacja współpracy Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Koczale z Bankiem Żywności w Chojnicach w postaci realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Pomoc w w/w formie będzie realizowana  do czerwca 2017r.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

W skład paczki żywnościowej w Podprogramie 2016, będą wchodzić następujące produkty:

1. art. skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki)

2. art. mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający)

3. art. warzywne. I owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy,

    powidła śliwkowe)

4. art. mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa)

5. cukier biały

6. tłuszcze (olej rzepakowy).

Wraz ze zmianą kryterium dochodowego obowiązującą od dnia 01.01.2017r., dodano nowe produkty, które mają być wydawane w ramach Programu:

- ser podpuszczkowy dojrzewający,

- szynka wieprzowa,

- pasztet wieprzowy.

 

Prócz wsparcia żywnościowego, realizowane będą cykliczne działania towarzyszące polegające m.in. na spotkaniach informacyjnych:

 - spotkanie edukacyjne na temat: „Samooceny jako istotnego czynnika mającego wpływ na  funkcjonowanie w społeczeństwie” 

- spotkanie edukacyjne na temat: „Alkohol a przemoc i agresja- wpływ alkoholu na zjawisko przemocy”.

Ponadto pracownicy socjalni Ośrodka prowadzą pracę socjalną z osobami najbardziej potrzebującymi wsparcia. Ośrodek także zatrudnia psychologa, który jest do dyspozycji wszystkich mieszkańców gminy.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie  prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. O szczegółach informować będziemy na bieżąco.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale objął wsparciem ponad 300 osób.

Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania towarzyszące niefinansowane:

  • Wsparcie psychologiczne
  • Spotkanie informacyjno-edukacyjne pn. Problem alkoholowy w rodzinie – nadużywanie, współuzależnienie (poruszane zagadnienia: pojęcie rodziny, uzależnienia, przemocy w rodzinie, FAS, DDA)
  • Spotkanie rodzinne przeprowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury (wspólnie spędzony czas rodziców i dzieci podczas wspólnej zabawy, gier edukacyjnych oraz integracyjnych)
  • Spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat „Wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych” (poruszane zagadnienia: uczucia i potrzeby dziecka; relacja między rodzicami, atmosfera domowa; rola matki, rola ojca, rola rodziny; dyscyplina; problemy: w nauce, zaburzenia zachowania, agresja, używki, okaleczanie ciała).

 

Ogółem w okresie lipiec-wrzesień w działaniach towarzyszących niefinansowanych udział wzięło 87 osób.  Informacje na temat planowanych i organizowanych działań, o możliwości wzięcia w nich udziału były ogólne dostępne - zamieszczone w siedzibie GOPS, na stronie internetowej Ośrodka i przekazywane przez pracowników od początku trwania Programu. Osoby, które nie wzięły udziału w żadnym z przedsięwzięć organizowanych przez GOPS w Koczale, będą prawdopodobnie w większości uczestniczyły w działaniach towarzyszących finansowanych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale informuje, że osoby zainteresowane w/w formą pomocy żywnościowej, które nie korzystają z pomocy GOPS powinny zgłosić się do tut. ośrodka w celu złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających dochody osoby lub członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

 

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Programu, będą na bieżąco informowane o terminach wydawania żywności. Ponadto wszelkie informacje dot. Programu będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku ośrodka.

 

Więcej informacji o Podprogramie będziecie Państwo mogli uzyskać na stronie internetowej Banku Żywności w Chojnicach pod adresem: www.chojnice.bankizywnosci.pl w zakładce POPŻ.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

                                                                 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Otyńska 16-09-2016 11:47:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Trzebiatowska 16-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Śledź 25-07-2017 13:45:37